28 juli 2006

Den nyoprettede blog


Denne blog vil fungere som min dagbog, om det jeg vil opleve i Island i al den tid jeg skal være væk fra DK. Den er lavet til alle jer, der gerne vil følge med i hvad jeg render rundt og laver deroppe.

På søndag tager jeg altså afsted til Island i et halvt år for at studere, da jeg har fået en udvekslingsplads på Reykjavik University. Jeg skal have fag som marketing og kommunikation og den første måned før semesterstart skal jeg påbegynde et islandsk sprogkursus. Det bliver ret spændende, da jeg intet ved om det islandske sprog, men jeg glæder mig til at lære det, så jeg da i det mindste kan sige de mest basale ord og hvad jeg nu ellers får lært af gode eller dårlige sætninger. ;-)

Hvis I har nogle kommentarer eller har lyst til at spørge mig om noget, så skriv i min gæstebog.

Enjoy :-D

---------------------------------------

This blog will act as my diary about what I will be experiencing in Iceland the time I'm going to be away from DK. It is made for all of you who would like to follow me in what I run around doing up there.

On Sunday, I take off to Iceland for six months to study since I have been accepted as an exchange student at Reykjavik University. I'm going to take subjects such as marketing and communication and the first month before the start of the semester; I'm going to attend an Icelandic language course. It will be very exciting, because I know nothing about the Icelandic language, but I am excited to learn, so I'll know at least how to say the most basic words and what I otherwise will learn off good or bad phrases. ;-)

If you have any comments or want to ask me something, please write in my guestbook.

Enjoy: -D

---------------------------------------
Этот блог будет действовать в качестве моего дневника в Исландии за все то время которое я буду вдали от Дании. Это сделано для всех тех, кто хотел бы знать, что я там делаю.

В воскресенье, я улетаю в Исландию где я буду учиться как обменный студент в университета бизнеса в самом Рейкьявике. Я буду изучать предметы, такие как маркетинг и коммуникация, а первый месяц до начала семестра я начню на курсы исландского языка. Это будет очень интересно, потому что я ничего не знаю о исландском языке, но я рада, что буду изучать, так чтобы могла сказать, по крайней мере, самые основные слова и то, что я иначе узнаю из хороших или плохих фраз. ;-)

Если у вас есть какие-либо комментарии или хотите спросить меня чем нибудь, пожалуйсто пишите в гостевой книге.

Наслаждайтесь: -D